Boekenbank van Heemkunde Boxtel
 → 
 →  [Boeknummer 0265]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0265
 
Titel : De electrische Koffiebranderij Hollandia
Auteur(s) : E Meijs
Verschijningsjaar : 1990
Beschrijving : Voorwoord
In het slotwoord van mijn eerste "historisch overzicht" van 1981, handelend over "de Blauwver", schreef ik dat het enthousiasme dat ik van vele kanten mocht ontvangen, me erg had gemotiveerd. Ik moet bekennen dat deze zinsnede nog steeds van toepassing is, bijna tien jaar lat.
Die motivatie gaf voldoende inspiratie om opnieuw
een heemkundige studie af te ronden en op schrift te stellen. Dit maal over "Electrische Koffiebranderij en Theehandel "Hollandia", waarvan
de historie in het begin van deze eeuw zou beginnen, om exact te zijn in 1908. In 1973 werd in 's-Hertogenbosch melding gemaakt van de op- heffing van dit bedrijf.
In de 17 hoofdstukken heb ik getracht weer te geven wat me in het afgelopen jaar weer ter ore is gekomen, en wat mij allemaal door der- den is geschreven en toegezonden. Wat ik allemaal gezien heb, en soms ook wat ik beleefde aangaande dit onderzoek.
Zeker is, dat ook dit onderzoek mיnsenwerk is geweest, waarvan ik tevoren wist, dat het maximaal 'n jaar zou mogen gaan duren. Dat impliceert tegelijkertijd de beperktheid van het verhaal. Achter elke zin immers schuilt wel weer een ander verhaal, de moeite waard om op schrift te stellen.
Toch hoop ik middels dit tiende boekwerk weer een fraai stukje heem- kundige informatie aan 'nreeks te hebben toegevoegd. Dit maal voorzien van bijna veertig "noten", die in hoofdstuk 15 uiteen worden gezet.
De pagina's zijn eveneens voor de eerste keer genummerd, zodat dit boek zich toch weer onderscheidt van de voorgaande 9 historische overzichten.
Middels dit werk wil ik blijven pleiten voor 't vastleggen van onze lokale geschiedenis, op welke wijze dan ook. Mocht U daarmee echter geen goede raad weten, neemt U dan contact op met de Heem- kundige Studiekring voor Boxtel en Omstreken, opdat Uw gegevens niet verloren zullen gaan! Voor nadere informatie omtrent de "Hollandia"- branderij hou ik me graag aanbevolen!
E.M. Meijs 1990. Boxtel.
 
Medium : Boek
Beschikbaarheid : Wordt uitsluitend uitgeleend aan Heemkundeleden
Uitgever : Heemkunde Boxtel
Aantal pagina's : 91
Afmetingen : 30 x 21 cm
ISBN :
Prijs :
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 juni 2018