Boekenbank van Heemkunde Boxtel
 → 
 →  [Boeknummer 0024]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0024
 
Titel : De boxtelse St. Petrus deel I
Auteur(s) : Piet Dorenbosch, Jan Clercx
Verschijningsjaar : 1983
Beschrijving : Voor talloze reizigers, die Boxtel te voet of per voertuig - anders dan per spoor - naderen, is het de eeuwenoude toren, die Boxtel al van verre representeert.
Tienduizenden pelgrims, die eertijds uit de gehele Meierij in de nacht en de vroege morgen over modderige of stoffige, hobbelige wegen de vermoeiende voettocht of de ongemakkelijke karrenreis naar Boxtel ondernamen, hebben met vreugde het silhouet van de Boxtelse toren in het prille morgenlicht zien oprijzen.
Zo zeer staat de Sint-Petrustoren als een herkenningsteken in het landschap, dat de straatweg, die Den Bosch via Boxtel met Best (en later via Eindhoven met Luik) zou verbinden, in het begin van de veertiger jaren van de achttiende eeuw "recht op den toren" van Boxtel werd aangelegd.
De eind 1979 groots opgezette actie van de burgerij tot behoud van de toren vanwege het dreigend verval van dit bouwwerk vormde de aanleiding tot het schrijven van dit boek.
Omdat de toren ten nauwste is verbonden met het kerkgebouw, het aanzien van de kerk in hoge mate werd verhoogd door de aanwezigheid van een kapittel, de parochie bezieling geeft aan het kerkgebouw, de H. Bloedverering hier is gelokaliseerd en van gewestelijke betekenis was
en het Smits' orgel het kostbaarste meubelstuk van de kerk is, is ook aan elk van déze onderdelen een aparte verhandeling gewijd.
De stof is mitsdien onderscheiden in zes delen, verdeeld over twee boeken, te weten:
Eerste boek:
Deel I De kerk Deel Il Het kapittel Deel III De toren
Tweede boek:
Deel IV De parochie
Deel V De H. Bloedviering Deel VI Het Smits' orgel
 
Medium : Boek
Beschikbaarheid : Te koop bij Heemkunde
Uitgever : Stichting Hartje Boxtel
Aantal pagina's : 224
Afmetingen : 31 x 21 cm
ISBN :
Prijs : 5,00 Euro
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 september 2017