Boekenbank van Heemkunde Boxtel
 → 
 →  [Boeknummer 0013]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0013
 
Titel : Omziend naar de toekomst
Auteur(s) : Gied Segers
Verschijningsjaar : 1991
Beschrijving : Verantwoording
Toen het bestuur van de Heemkundige Studiekring mij vroeg om ter gelegenheid van het gouden jubileum een gedenkboek samen te stellen heb ik met veel plezier aan dit verzoek voldaan.
Allereerst omdat ik, als lid van de kring, grote belangstelling heb voor het verleden van ons aan historie zo rijke Boxtel en bovendien omdat er een overvloed aan archiefmateriaal voorhanden is dat een vrijwel volledig beeld geeft van alle activiteiten die de Heemkundige Studiekring voor Boxtel e.o. in de loop van vijftig jaar op allerlei gebied heeft ontplooid. Uit deze rijke bron, met liefde, inzicht en oog voor detail bewaard, verzameld en geordend door Piet Dorenbosch, kon ik putten bij de samenstelling van dit boekwerkje.
Dorenbosch, de man die de heemkundekring oprichtte en deze vijfendertig jaar op voortreffelijke wijze leidde, heeft bijna een halve eeuw lang een onuitwisbaar stempel gedrukt op de beoefening van de heemkunde in Boxtel. Hij was een accuraat man en streefde - vooral als het ging om geschiedschrijving - naar zorgvuldigheid en uiterste perfectie.
Terwijl ik bezig was met de samenstelling van dit boekwerkje voelde ik als het ware Piet Dorenbosch met zijn kritisch oog over mijn schouders heen meekijken.
Helaas mag hij het gouden jubileum en ook het verschijnen van dit boek- werkje, dat getuigt van zijn grote inzet voor de heemkunde, niet meer meebeleven. Op de dag dat het lichaam van Piet Dorenbosch aan zijn geliefde Brabantse geboortegrond werd teruggegeven kwam dit gedenk- boekje gereed.
Ik heb geprobeerd in de geest van Piet Dorenbosch dit stukje geschiedschrijving samen te stellen, daarbij puttend uit het vele materiaal dat hij de Heemkundige Studiekring naliet.
Ik hoop dan ook dat dit boekwerkje voor de lezer niet alleen aanleiding zal zijn om eens terug te blikken op vijftig jaar heemkunde in Boxtel, maar vooral ook voor velen een inspiratiebron mag vormen om ook in de toekomst gestalte te geven aan de idealen die Piet Dorenbosch en zijn
mede-oprichters in 1941 voor ogen stonden. "Omziend naar de toekomst". Moge dit het devies zijn waarmee de heemkundige studiekring op weg gaat naar het jaar 2000.
Boxtel, 1 februari 1991.
GIED SEGERS.
 
Medium : Boek
Beschikbaarheid : Te koop bij Heemkunde
Uitgever : Heemkunde Boxtel
Aantal pagina's : 88
Afmetingen : 21 x 15 cm
ISBN :
Prijs : 2,00 Euro
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 22 januari 2018