Boekenbank van Heemkunde Boxtel
 → 
 →  [Boeknummer 0007]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0007
 
Titel : Leven, werk en tijdsbeeld van Hendrik Verhees (1744-1811) Markant Boxtelaar
Auteur(s) : Ruud van Nooijen
Verschijningsjaar : 2013
Beschrijving : TEN GELEIDE
Voor u ligt het product van ťťn van de tien onderdelen van het Hendrik Verheesproject II dat gedurende 2013, tweehonderdste sterfjaar van Verhees, wordt gerealiseerd. Het is inmiddels ruim tien jaar geleden dat toenmalig wethouder Ger van den Oetelaar het initiatief nam om aandacht te vragen voor Hendrik Verhees. Dat leidde tot de oprichting van de Stichting. Een eerste Hendrik Verheesproject - bestaande uit zes onderdelen - volgde tussen 2006 en 2008. Leidraad bij het invulling geven aan dit project vormde een lijst met ideeŽn, ontstaan tijdens brainstormsessies op het Boxtelse gemeentehuis door de klankbordgroep rond Van den Oetelaar. Hoogtepunt vormde een medio november 2007 in Podium Boxtel gehouden symposium. Daarbij werd het boek van Hans Pel: Op de kaart gezet, Hendrik Verhees 1744-1813, alsmede een mobiele expositie met documentaire op dvd gepresenteerd. Bij de opdracht tot het schrijven van het boek aan Hans Pel werd, mede uit kostenoogpunt, de inhoud beperkt tot drie aspecten van Verhees' leven en werk: politicus, cartograaf en waterstaatkundige. Dit betekende onvermijdelijk dat diverse aspecten onvermeld of onderbelicht moesten blijven. Na afsluiting van genoemd project werd naar de toekomst gekeken en gezocht naar een aanleiding om een vervolg te creŽren. Dat werd gevonden in 2013: het jaar waarin het tweehonderd jaar geleden zou zijn dat Hendrik Verhees overleed. Het jaar ook waarin Nederland het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden zou vieren. Verhees mocht tijdens zijn leven menige wijziging in staatkundige constellatie meemaken, laatstgenoemde staatsvorm zou echter aanvangen ruim een half jaar na zijn overlijden.
Bij het inhoud geven aan het tweede project in de aanloop naar 2013 werd andermaal geput uit eerdergenoemde brainstormlijst, doch kwam tevens de wens bovendrijven een boekwerkje uit te geven dat aan alle aspecten van Verhees aandacht zou schenken, geschreven voor een breed publiek. Mede gezien het feit dat het tweede project slechts kan beschikken over een beperkt budget, werd bestuurslid Ruud van Nooijen bereid gevonden de tekst ervoor te verzorgen. Zijn wens daarbij was om Verhees in zijn tijdperk te plaatsen. Eerder, tussen eind 2012 en september dit jaar verscheen een deel van de inhoud van het boek in een tweewekelijkse artikelenreeks in Boxtels weekkrant Brabants Centrum.
Het staat buiten kijf dat Hendrik Verhees in de geschiedenis van Boxtel een bijzondere plaats inneemt. Een plaats die het de moeite waard is om aandacht aan te geven. Met recht noemen we daarom het jaar 2013 het Hendrik Verheesjaar, aan het einde waarvan we tevens het tweede lustrum van onze Stichting vieren.
Inzake de overige deelprojecten wordt u nader geÔnformeerd aan het einde van dit boekje.
Ton (A.F.].) Jonkers, voorzitter
STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS BOXTEL - MEIERIJ 'HENDRIK VERHEES'
 
Medium : Boek
Beschikbaarheid : Te koop bij Heemkunde
Uitgever : Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel-Meierij 'Hendrik Verhees' Boxtel
Aantal pagina's : 139
Afmetingen : 27 x 21 cm
ISBN : 9789462282810
Prijs : 5,00 Euro
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 oktober 2017