Boekenbank van Heemkunde Boxtel
 → 
 →  [Boeknummer 0006]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0006
 
Titel : Station Boxtel 150 jaar; De spoorwegen in Boxtel 1865-2015
Auteur(s) : Jos Mandos
Verschijningsjaar : 2015
Beschrijving : Enkele jaren geleden werd ik geattendeerd op het feit, dat het op 1 mei 2015 precies 150 jaar geleden is, dat de eerste trein het eerste station Boxtel aandeed.
Dat jubileum was natuurlijk dÚ aanleiding om iets te doen waar ik al jaren aan dacht: de geschiedenis schrijven van station Boxtel. De werkgroep Spoorwegen binnen onze Heemkundekring was het daar helemaal mee eens, maar wilde nog meer doen: een zeer uitgebreid programma aanbieden in het weekend van 2 en 3 mei 2015. Wellicht hebt U ook aan die activiteiten deelgenomen.
Dit boek is geen י boek voor de pure treinliefhebber, hoewel voor die treinliefhebbers dit boek ook interessant is. Ik heb me erg beperkt in technische zaken, behalve als het erg relevant is voor het verhaal.
Nee, dit boek is een geschiedenisboek, een Heemkundeboek. De doelgroep is in eerste instantie de ge´nteresseerde Boxtelaar, dat is immers de voornaamste doelgroep van onze Heemkundekring. En in het verleden is gebleken, dat heel veel plaatsgenoten interesse hebben in verhalen over het spoor. Dat valt te begrijpen, de spoorwegen zijn van grote invloed geweest op Boxtel. Heel veel inwoners hebben een vader, een oom, een opa gehad, die bij het spoor werkte.
Maar hopelijk is dit boek ook interessant voor de niet-Boxtelaar. Dit boek beschrijft immers niet alleen de ontwikkeling rond en op het station, maar gaat ook in op de externe factoren, die de geschiedenis van het station hebben be´nvloed. De gevolgen voor het station tijdens de beide Wereldoorlogen is daarvan een voorbeeld.
Ik ben geen historicus, maar een goedwillende amateur, die nogal wat van spoorwegen weet. Meer pretenties heb ik niet met dit boek. Aanvullingen, verbeteringen: al Uw commentaar is heel welkom.
Op www.heemkundeboxtel.nl/150jaarspoor vindt U mogelijkheden om die zaken te melden.
Op die site wil ik ook verder schrijven aan dit boek. De komende jaren, nee, de komende decennia zal er veel gebeuren op en rond het station. In hoofdstuk 17 worden al enige zaken aangestipt. Die veranderingen wil ik in kroniekvorm blijvend vastleggen.
Ik wens de lezer veel genoegen !
Boxtel, maart 2015,
Jos Mandos
 
Medium : Boek
Beschikbaarheid : Te koop bij Heemkunde
Uitgever : Heemkunde Boxtel
Aantal pagina's : 226
Afmetingen : 24 x 17 cm
ISBN : 9789081376471
Prijs : 14,50 Euro
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 september 2017