Boekenbank van Heemkunde Boxtel
 → 
 →  [Boeknummer 0005]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0005
 
Titel : Kapittel en kanunniken in de Meierij
Auteur(s) : Drs. J.G.H.M. (Jos) Deckers
Verschijningsjaar : 1998
Beschrijving : Kanunniken en Kapittels ... bijna niemand weet meer wat dat waren.
Hun beelden zijn vervaagd in de geschiedenis. Toch, voor wie het weet en ziet, resten er nog veel herinneringen aan de kapittels en hun leden, de kanunniken. Hun betekenis was, met name in het voormalige West-frankische rijk, dan ook niet gering, al hielden kanunniken zich voor- namelijk bezig met bidden en zingen en dat vele keren per dag en nacht, in vaak koude, maar wel majestueuze kerken. De invloed van de kapittels op et maatschappelijke, culturele en kerkelijke leven in de Middel- eeuwen is soms nog merkbaar. Dat toen kleine plaatsen als Oirschot of Boxtel kerken kon bouwen met stadse allures, is aan hun kapittels te danken. Het middelbaar onderwijs in de Middeleeuwen is ondenkbaar zonder de Latijnse scholen van de kanunniken. De traditie van koorzang heeft in sommige plaatsen nog historische banden met die tijd van de kapittels en hetzelfde geldt voor vele gilden.
In 1648 werd de vrede van Münster getekend en werd de openbare uitoefening van de rooms-katholieke eredienst verboden. Daarmee verdwenen ook de kapittels met hun tradities, hun instellingen en ... hun rijkdommen. Dit boekje haalt er iets van terug, zij het dat de auteurs zich beperken tot de kapittels in de Meierij van 's-Hertogenbosch.
Desondanks is de inhoud illustratief en interessant genoeg om u geboeid te houden tot in 'de kleine uurtjes' - een uitdrukking die wij, u raadt het al, te danken hebben aan de kanunniken.
 
Medium : Boek
Beschikbaarheid : Te koop bij Heemkunde
Uitgever : Interieurcommissie Parochie Sint Petrus te Boxtel
Aantal pagina's : 72
Afmetingen : 21 x 15 cm
ISBN : 9072113160
Prijs : 3,00 Euro
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 september 2017