Beeldbank Boxtel
 → 
 →  [Identificatie 29350]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Identificatie : hkb29350
 
Titel : Boxtelse schilders
Plaats/dorp : Boxtel
Geogr. Aanduiding :
Datering :
Omschrijving : Pastoor van Gennip
Olieverf, 59 x 50 cm, gesign. r.o. 1910
Collectie: Verrijzenisparochie (uitgeleend aan Museum Boxtel)
geschilderd door Pierre Janssen

Wilhelmus Hendrikus van Gennip werd op 30 juli 1836 in Eindhoven geboren en in 1859 tot priester gewijd. On-middellijk werd hij ingezet als ‘professor’ aan het Klein Seminarie en vier jaar later kreeg hij een leeropdracht aan het Groot Seminarie. In 1887 werd hij benoemd tot kanun-nik van het kathedraal kapittel van de Sint Jan in ’s-Herto-genbosch en enige maanden nadien, op 16 september 1887, volgde zijn benoeming tot pastoordeken van Boxtel. In 1892 werd hij provisor van het seminarie en in 1904 proost van het kathedraal kapittel. Er stonden hem nog meer no-minaties te wachten. Wilhelmus heeft ooit op de nominatie gestaan voor bisschop – dat moet zijn geweest, toen in 1892 de opvolging van Mgr. Godschalk aan de orde was –, hij was echter niet erg geliefd en de clergé verzette zich dan ook tegen een eventuele benoeming. Deken Van Gennip heeft bepaalde te Boxtel bestaande tegenstellingen niet kunnen overbruggen; integendeel, hij wist zich niet boven de elkaar bekampende partijen op te stellen. Een en ander belette niet, dat het gouden priesterfeest van deken Van Gennip in juli 1909 met grote pracht is gevierd. Een van de hoogtepunten van de feestviering was een optocht van de kerk naar het gemeentehuis, waaraan vrijwel alle Boxtelse verenigingen deelnamen. Tekenend voor de aard van ontspanning in die dagen was vooral, dat niet minder dan acht plaatselijke handboog- en kruisboogschutterijen aan de optocht deelnamen. Boxtel was versierd met erebogen en erepoorten; aan raadhuis en pastorie werd een feestverlichting ontstoken en tenslotte was er vuurwerk. De jubi-laris werd vanwege de Koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en vanwege de paus tot Huis-prelaat, aan welke waardigheid de titel van Monseigneur was verbonden. De zilveren ciborie, die deken Van Gennip bij zijn gouden priesterfeest van zijn familie als geschenk kreeg, legt nog altijd getuigenis af van zijn devotie tot het H. Bloed. Zij werd vervaardigd door H. van Gardingen te Eindhoven en is rijk voorzien van figurale voorstellingen. Op de voet is een afbeelding te zien van de H. Bloeddoek in email ingelegd en de drie gebruikelijke voorstellingen uit de geschiedenis van het H. Bloed.
In 1910 schilderde Pierre Janssen het portret van Mgr. Van Gennip. Vermoedelijk gebruikte Pierre Janssen de techniek van het portretschilderen, die hij in het begin van de 20ste eeuw had opgedaan bij zijn werkgever Peinture Bogaerts.
 
Maker/uitgever : Rini van Oirschot
Brabants Centrum categorie :
Collectie : Heemkunde Boxtel
Materiële omschrijving : Digitaal
Locatie fotograaf :
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Laatste wijziging: 18 november 2021